Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


Wie doet wat


Predikant
Ds. Eelco van der Veer
Telefoonnummer: 0518 - 75 09 06
E-mailadres: e.vanderveer@solcon.nl 
 
Koster St. Martinustsjerke
Jan Hilverda
Telefoonnummer: 0518 - 41 24 69
E-mailadres: janhilverda@hotmail.com
Administratie kerkhof
Boele Dijkstra
Telefoonnummer: 0518 - 41 22 90
E-mailadres: b.dijkstra@planet.nl
Scriba
Hillie Politiek-Jellema
Telefoonnummer: 0518 - 41 24 22
E-mailadres: scriba@pknferwert.nl
 
Koster Liudgertsjerke
Douwe Yntema
Telefoonnummer: 0518 - 41 21 49
E-mailadres: kosters@pknferwert.nl
Redactie Underweis
Jacoba van der Meer-Wierda, Johan Bijleveld en Hilda Tjepkema 
E-mailadres: underweis@gmail.com

Voorzitter kerkenraad
Griet Postma-Bijland

Telefoonnummer: 0518 - 84 02 30

E-mailadres: grytpostma@upcmail.nl  

Beheer zalen Liudgertsjerke en It Anker
Jannie v/d Werff-Dijkstra
Telefoonnummer: 0518 - 41 22 39

E-mailadres: jannievdwerff@hotmail.com 

 

Contactpersoon Beamerteam
Henderika Buursma
Telefoonnummer: 0518 - 41 15 57
E-mailadres: d.buursma@chello.nl
 
Kerkelijk bureau
Wytze de Ruiter
Telefoonnummer: 0518 - 41 17 53
E-mailadres: kbpgferwert@live.nl
Redactie website/Facebook
Annagreet Miedema en Wietse Hiemstra