Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


Nieuws

JUL
05
De tuindienst verplaatst naar de Liudgertsjerke
De tuindienst van a.s. zondag 7 juli is verplaatst naar de Liudgertsjerke

JUL
01
Hemelvaart 2019
Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkerenIn de liturgische bloemschikking op tafel staan de twee Agapantus centraal als symbool voor de  2 mannen in de witte gewaden en 11 kleine witte bloemen om de discipelen op de olijfberg na de Hemelvaart van Jezus te verbeelden. De 2 mannen spreken vanuit de Bijbel de discipelen en ons aan:

“Wat staan jullie naar de Hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren”.

De 4 calla’s wijzen naar de vier windstreken en staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en ieder te verkondigen alles wat Hij ons heeft geleerd en vast te houden aan Zijn belofte:

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Hij vertrouwde ons dat wij ermee verder gaan.


JUL
01
Pinksteren 2019
Door de Geest bewogenDe bloem (Strelitzia/vuurvlammen) staat voor de Heilige Geest.
Zo ook door de rietwaaiers als een windvlaag.
En de gemeente der gelovigen door rozen en besjes.
De vier takken vertolken de vier windstreken (Gloriosa; als tongen van vuur).

De Blijde Boodschap wordt over de hele aarde doorgegeven!


JUN
17
Avondmaalscollecte voor Malin
De Avondmaalscollecte is volgende zondag bestemd voor Malin. We laten u tijdens de dienst zien en horen hoe nodig het nog steeds is om geld in te zamelen en u kunt met eigen ogen zien hoe goed en met hoeveel liefde het ingezamelde geld wordt besteed. De Avondmaalscollecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

APR
18
Rommelmarkt
Zaterdag 11 mei Rommelmarkt van 9.00-12.00 uur in de loods van Lucas van der Beek, Hegebeintumerdyk 49 te Ferwert. Zaterdag 4 mei komen we vanaf 9.30 langs om bruikbare spullen voor de rommelmarkt op te halen.

APR
11
De ferlerne soan
Zaterdag 25 mei 20:00 Liudgertsjerke te Ferwert
Het verhaal van de verloren zoon wordt verteld door de jongeren van Us Honk. De verloren zoon wordt in een nieuw jasje gestoken. Dit wordt ondersteund met film, muziek en live scenes die zich recht voor uw neus zullen afspelen. Voor de muzikale ondersteuning hebben we Njiske weten te strikken, zij zullen bijpassende liederen ten gehore brengen.


APR
05
Dienst a.s. zondag 7 april verplaatst
De dienst van a.s. zondag 7 april is verplaatst naar de Liudgertsjerke!

MRT
28
Dienst a.s. zondag 31 maart verplaatst!
De dienst van a.s. zondag 31 maart is verplaatst naar de Liudgertsjerke! Omdat er geen beambediening is graag het boekje meenemen

MRT
13
Paasworkshop
De avond staat gepland op woensdag 10 april, aanvang 19.30, in de Liudgertsjerke.
Net als de afgelopen jaren willen we dit jaar weer graag een paasworkshop organiseren, onder leiding van Hammy
 
De avond staat gepland op woensdag 10 april, aanvang 19.30, in de Liudgertsjerke. De kosten voor deze workshop zijn €20,- waarvan €5,- voor Malin is
 
Jullie kunnen je opgeven tot 3 april bij Ida Hiemstra via de mail: idahiemstra62@gmail.com of telefoon: 0623676914
 
Groetjes IdaFEB
26
Potgrond (16 maart) en Violenactie (23 maart)

Zaterdag 16 maart komen we vanaf 9.30 uur bij u langs voor de verkoop van Potgrond.
 
Zaterdag 23 maart is er een nieuwe actie: violen-actie

Van 10.00-13.00 uur verkoop violen in diverse kleuren op het plein bij de Liudger Tsjerke, Hegebeintumerdyk 5.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u uw bestelling doorgeven aan Johannes Stelpstra telefoon 412443.

We brengen de violen desgewenst bij u thuis.

FEB
25
Peuter/Kleuterkerk
Op zondagmiddag 10 maart is er Peuter/Kleuterkerk te Ferwert, in de Liudgertsjerke! Het verhaal zal dit keer gaan over Noach

Voor wie?

Voor Peuters en kleuters van

1 tot 6 jaar.

We vieren in de kring het geloof samen met hen en hun ouders en/of grootouders.

Korte viering, waarbij de kinderen welkom worden geheten door  Chris, de dominee-beer.

De dienst wordt verder geleid door Rudie Koetje, samen met Sytske van der Velde en geholpen door Truus Tamsma.

Spelenderwijs krijgt het geloof zo een plek in het leven van de kleintjes. Zij horen ook bij God.

De peuters en de kleuters hoeven niet de hele tijd stil te zitten, maar mogen meedoen met het verhaal en meevieren.

Op deze manier willen we hen laten kennismaken met Jezus, die een vriend voor alle kinderen wil zijn.

De kinderen zitten in de binnen-kring, de ouders eromheen, eventueel op schoot bij de ouders.

Ook baby’s zijn welkom en mogen erbij blijven.

Beer Chris hoopt jullie weer te zien op 10 maart !!

Wanneer u als gemeentelid ook eens bij de Peuterkerk aanwezig wilt zijn, dan bent u van harte welkom!!FEB
09
Bijzondere avonddienst!!
Zondagavond 3 maart ’s avonds om 19:00 uur verzorgt “Walk of Faith” uit Dokkum een themadienst in de Liudgerkerk. Het thema voor deze dienst is:IK & JEZUSOF JEZUS & IK??, speciaal gericht op tieners en volwassenen.

De rode draad in deze dienst is de vraag of we Jezus echt nodig hebben in een wereld waarin we zoveel zelf kunnen.

Uiteraard wordt het JA antwoord al snel in het begin gegeven. Maar dan volgt de vraag: Waarom hebben we Jezus nodig?

Waarom dan? En wie stellen we centraal in ons leven? Jezus of ik voorop??

Allemaal van harte welkom!!JAN
19
Huiskamergesprek
Op donderdagavond 24 januari of dinsdag 29 januari wordt er vanaf 19.45 uur een huiskamergesprek georganiseerd.

Het thema is: “Een goed gesprek

U kunt zich hiervoor opgeven via intekenlijst in de kerk of even bellen met Klaske Bouma( 412386 )  of Anneke de Boer (411809 )

Tevens kan het via de mail scriba@pknferwert.nl

U /JIJ wordt van harte uitgenodigd.


SEP
11
Startzondag 23 september
‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018.
‘Bijna alle plaatselijke gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag. De dienstenorganisatie reikt daarvoor dit jaar het thema ‘Een goed gesprek’ aan. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht. ‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018. Vrijwel iedere gemeente viert de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen op een zondag in september…’

Wij als PKN Ferwert gaan deze zondag ook weer invulling geven op dezelfde wijze als de afgelopen twee jaar. Elk college heeft een eigen inbreng en bereidt (een deel van) deze zondag voor, met het oog op bovenstaande thema. De startzondag ziet er als volgt uit:

- 09.30-10.00; koffiedrinken voor de dienst 
- 10.00-11.00; kerkdienst 
- 11.00-12.00; na een bakje koffie activiteit na de kerkdienst 
- 12.00-13.00; lunch na de activiteit en afsluiting van deze startzondag

De regie voor deze startzondag is in handen van de Centrale Jeugdraad (CJR). Als u/je vragen of opmerkingen hebt kun je uiteraard bij de CJR terecht.
U/jij bent van harte uitgenodigd!

PS. Voor de lunch op zondag 23 september kan men zich tot 17 september nog aanmelden.

JUL
18
Privacy reglement
Klik voor meer informatie.
Ook binnen de PKN Ferwert hebben we te maken met de nieuwe privacy wet. Het privacy reglement kunt u kezen onder het menu-item 'over ons'.

APR
29
Kerk-School-Gezinsdienst werd goed bezocht!
Klik voor meer informatie.

Op zondag 22 april jl., de zondag van de Goede Herder, hadden we een goed bezochte Kerk-School-Gezinsdienst in de Liudgertsjerke te Ferwert.

Het thema van de dienst was 

De schapen, de wolf en de Goede Herder    

Tijdens de dienst verleenden de leerlingen en leerkrachten van CBS Op Streek hun medewerking in de vorm van een welkomstwoord, een muziekgroepje, een gebed, de Tien Woorden, de schriftlezing en een toneelstukje.

Bij de kerk stond een schaap met lammetjes, wat een mooi en puur voorjaarstafereel was. En meteen een idee van het thema prijs gaf.

Aan het einde van de dienst was er nog een presentje van Jezus is de Goede Herder. 

Mocht er nog iemand zijn die geen tegeltje heeft gekregen en toch graag één zou willen, er zijn nog een paar over. Af te halen op Hoofdstraat 41

Met deze dienst is er een einde gekomen aan het kerkelijk seizoen (voorheen slotdienst genoemd).

 


APR
29
Een nieuwe grafdelver
Klik voor meer informatie.

Het is meer dan 30 jaar geleden dat Jan Hilverda de eerste schep in het kerkhof zette. Hij begon toen als invaller voor koster Douwe van der Velde. Later is Jan als koster en grafdelver in vaste dienst gekomen. In al die jaren heeft Jan voor heel veel mensen, uit en buiten Ferwert, de laatste rustplaats verzorgd. Voor Jan wordt het grafdelven zo langzamerhand een te zware bezigheid. Daarom heeft Jan eind vorig jaar aangegeven dat er naar een vervanger moest worden gezocht. Deze hebben de kerkrentmeesters gevonden in de persoon van Rick Klompstra. Rick woont in de Camminghastrjitte. Rick heeft vele jaren ervaring opgedaan bij de gemeente Leeuwarden, waar hij nog steeds werkzaam is. Inmiddels heeft hij al een aantal graven naar volle tevredenheid gegraven. Wij bedanken Jan voor zijn werkzaamheden als grafdelver en wensen Rick veel succes bij zijn nieuwe functie in Ferwert. Jan blijft overigens nog wel koster.


APR
12
DVD musical 'op syk nei Judas' te bestellen.
Van de musical 'op syk nei Judas' is een dvd gemaakt. Deze kunt u bestellen via Anneke Kamma (06 - 132 233 81).

FEB
14
Nieuwe website online
Sinds vandaag staat de nieuwe website van de Protestantse Gemeente Ferwert online. Deze website is gemaakt door het Ferwerter bedrijf Aksint.

Voor het doorgeven van een nieuwsbericht kunt u het contactformulier invullen!