Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
JUL
05
De tuindienst verplaatst naar de Liudgertsjerke
De tuindienst van a.s. zondag 7 juli is verplaatst naar de Liudgertsjerke

JUL
01
Hemelvaart 2019
Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkerenIn de liturgische bloemschikking op tafel staan de twee Agapantus centraal als symbool voor de  2 mannen in de witte gewaden en 11 kleine witte bloemen om de discipelen op de olijfberg na de Hemelvaart van Jezus te verbeelden. De 2 mannen spreken vanuit de Bijbel de discipelen en ons aan:

“Wat staan jullie naar de Hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen zal op dezelfde wijze terugkeren”.

De 4 calla’s wijzen naar de vier windstreken en staan voor de opdracht van Christus om niet af te wachten, maar de wereld in te gaan en ieder te verkondigen alles wat Hij ons heeft geleerd en vast te houden aan Zijn belofte:

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.

Hij vertrouwde ons dat wij ermee verder gaan.


OKT
18
Orgelconcert Gerwin vd Plaats
20:00 uur Sint Martinuskerk Ferwert
Voor info: www.zingenenzo.com of bij Jan vd Wal j.wal937@upcmail.nl

OKT
27
Kindernevendienst / kinderoppas


OKT
30
Bijbelkring 'openbaring van Johannes'
09.45 – 11.15 uur | Openbaring 4 | Liudgertsjerke

OKT
30
Jeugdalpha vanaf 12 t/m 17 jaar
19.00 tot 20.00 uur | de pastorie, Hoofdstraat 4

NOV
01
Us Honk 16+


Diensten
OKT
20
09.30 uur | St. Martinustsjerke
Ds. H.J. Steinvoort (Cothen)

OKT
27
09.30 uur | Liudgertsjerke | Kindernevendienst / kinderoppas
Ds. E. van der Veer

NOV
03
09.30 uur | St. Martinustsjerke
Ds. E. van der Veer

NOV
03
16.00 uur | Liudgertsjerke | Jeugddienst
Gastspreker J. Meijerink

NOV
06
19.30 uur | Liudgertsjerke | Dankdag voor gewas & arbeid
Ds. E. van der Veer