Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
JUN
17
Avondmaalscollecte voor Malin
De Avondmaalscollecte is volgende zondag bestemd voor Malin. We laten u tijdens de dienst zien en horen hoe nodig het nog steeds is om geld in te zamelen en u kunt met eigen ogen zien hoe goed en met hoeveel liefde het ingezamelde geld wordt besteed. De Avondmaalscollecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen.

APR
18
Rommelmarkt
Zaterdag 11 mei Rommelmarkt van 9.00-12.00 uur in de loods van Lucas van der Beek, Hegebeintumerdyk 49 te Ferwert. Zaterdag 4 mei komen we vanaf 9.30 langs om bruikbare spullen voor de rommelmarkt op te halen.

JUN
21
Heit & Mem BBQ
We willen graag dit seizoen nog één keer de heitten en memmen van kinderen tussen de 0-12 jaar uitnodigen. Het leek het ons leuk om dit samen met de kinderen te gaan doen.
Wat: een barbecue voor heitten, memmen én kinderen
Waar: de Pastorietuin (naast Het Anker)
Wanneer: vrijdag 21 juni vanaf 16.30 uur tot +/- 19.30 uur
Kosten: € 15,- per gezin
In verband met de catering graag opgeven voor 16 juni bij Sabine de Boer via 06-
22288877 (whatsapp of bellen) of via sabine.deboer@hotmail.com
We rekenen op een mooie opkomst en een gezellige afsluiting van dit seizoen!

JUN
23
Kindernevendienst /oppas


JUN
28
Orgelconcert Martin Mans
20:00 uur Sint Martinuskerk Ferwert
Voor info: www.zingenenzo.com of bij Jan vd Wal j.wal937@upcmail.nl

JUL
08
Orgelconcert Lidia Ksiazkiewicz uit Frankrijk
20:00 uur Sint Martinuskerk Ferwert
Voor info: www.zingenenzo.com of bij Jan vd Wal j.wal937@upcmail.nl

JUL
14
Geen inloopdienst i.v.m. aanvang dienst om 11.00 uur


Diensten
JUN
23
09.30 uur | Liudgertsjerke | Kindernevendienst / kinderoppas | Heilig Avondmaal
Ds. E. van der Veer

JUN
30
09.30 uur | Liudgertsjerke | Bevestiging ambtsdragers
Ds. E. van der Veer

JUL
07
09.30 uur | Liudgertsjerke
Ds. E. van der Veer

JUL
07
19.00 uur | Pastorietuin | Openluchtdienst m.m.v. christelijke jongerenband Lifenote
Ds. E. van der Veer