Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
JAN
21
Peuter/Kleuterkerk 26 januari
Op zondagmiddag 26 januari is er Peuterkerk in de Liudgertsjerke te Ferwert om 16.00 uur. Voor Peuters en kleuters van 1 tot 6 jaar. We vieren in de kring het geloof samen met hen en hun ouders en/of grootouders.
Korte viering, waarbij de kinderen welkom worden geheten door Chris, de dominee-beer.
Spelenderwijs krijgt het geloof zo een plek in het leven van de kleintjes. Zij horen ook bij God.

De peuters en de kleuters hoeven niet de hele tijd stil te zitten, maar mogen meedoen met het verhaal en meevieren.

Het verhaal zal dit keer gaan over: Jona      
God vraagt Jona om naar Nineve te gaan.
Jona gaat met de boot.
Het gaat waaien, het stormt op zee.
Jona valt in het water.
De walvis neemt Jona mee.
De walvis brengt Jona aan land.

Voor de ouders en de peuters: Neem een rugzak mee om op reis te gaan als peuter/kleuter.

De volgende keer in dit seizoen is:
29 maart 2020   16.00 uur – Peuter/Kleuterkerk  in de Martinustsjerke te FerwertJAN
21
Bingo in 't Anker. Aanvang 19.30 uur.
Heeft u nog prijzen voor de Bingo beschikbaar dan deze graag brengen voor woensdag 12 februari bij Sara Metzlar, Prof. Heijmansstraat 14 tel. 412261 of Rommie en Leffert van der Veen, Havenstraat 14 tel. 412272. De opbrengst is voor het Orgelfonds.

MRT
04
Jeugdalpha vanaf 12 t/m 17 jaar
19.00 tot 20.00 uur | de pastorie, Hoofdstraat 4

MRT
08
Inloopdienst (koffie staat om 09.00 uur klaar) + Kindernevendienst


MRT
08
Kindernevendienst


MRT
11
Gemeenteavond na de bidstonddienst
Naast de gemeenteavond zal er door Ds E. van der Veer gesproken worden over 'Aarde of vuur, begraven of cremeren'.
Agenda: 
1. opening
2. verslag 6 november 2019
3. jaarrekeningen 
4. thema 'Aarde of vuur, begraven of cremeren' door Ds. E. van der Veer
5. rondvraag
6. sluiting

MRT
13
Us Honk


Diensten
MRT
01
09:30 | Foswert
Ds. E. van der Veer

MRT
08
09.30 uur | Liudgertsjerke | Inloopdienst | Kindernevendienst(vanaf 9 uur staat de koffie klaar)
Ds. E. van der Veer

MRT
11
19.00 uur | Liudgertsjerke | Biddag voor gewas en arbeid
Ds. E. van der Veer