Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
FEB
09
Bijzondere avonddienst!!
Zondagavond 3 maart ’s avonds om 19:00 uur verzorgt “Walk of Faith” uit Dokkum een themadienst in de Liudgerkerk. Het thema voor deze dienst is:IK & JEZUSOF JEZUS & IK??, speciaal gericht op tieners en volwassenen.

De rode draad in deze dienst is de vraag of we Jezus echt nodig hebben in een wereld waarin we zoveel zelf kunnen.

Uiteraard wordt het JA antwoord al snel in het begin gegeven. Maar dan volgt de vraag: Waarom hebben we Jezus nodig?

Waarom dan? En wie stellen we centraal in ons leven? Jezus of ik voorop??

Allemaal van harte welkom!!JAN
19
Huiskamergesprek
Op donderdagavond 24 januari of dinsdag 29 januari wordt er vanaf 19.45 uur een huiskamergesprek georganiseerd.

Het thema is: “Een goed gesprek

U kunt zich hiervoor opgeven via intekenlijst in de kerk of even bellen met Klaske Bouma( 412386 )  of Anneke de Boer (411809 )

Tevens kan het via de mail scriba@pknferwert.nl

U /JIJ wordt van harte uitgenodigd.


FEB
24
Kindernevendienst en oppas


FEB
24
Zanguurtje in de St. Martinustsjerke | 19:00 uur


FEB
27
20.00 uur | Bijbelkring
Gespreksonderwerp: Psalm 82

MRT
01
Kerkcafe (12 – 17 jaar)


MRT
05
19.00 uur | Catechisatie avond | Liudgertsjerke
Voor jongelui van 12 t/m 17 jaar.

Diensten
FEB
24
09.30 uur | Liudgertsjerke | Kindernevendienst + kinderoppast
Ds. F.T. Volbeda (Groningen)

MRT
03
10.00 uur | Foswert
Ds. Eelco van der Veer

MRT
03
19.00 uur | Liudgertsjerke | Themadienst ‘IK & JEZUS OF JEZUS & IK??’
m.m.v. “Walk of Faith” uit Dokkum