Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
JAN
19
Huiskamergesprek
Op donderdagavond 24 januari of dinsdag 29 januari wordt er vanaf 19.45 uur een huiskamergesprek georganiseerd.

Het thema is: “Een goed gesprek

U kunt zich hiervoor opgeven via intekenlijst in de kerk of even bellen met Klaske Bouma( 412386 )  of Anneke de Boer (411809 )

Tevens kan het via de mail scriba@pknferwert.nl

U /JIJ wordt van harte uitgenodigd.


SEP
11
Startzondag 23 september
‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018.
‘Bijna alle plaatselijke gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag. De dienstenorganisatie reikt daarvoor dit jaar het thema ‘Een goed gesprek’ aan. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht. ‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018. Vrijwel iedere gemeente viert de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen op een zondag in september…’

Wij als PKN Ferwert gaan deze zondag ook weer invulling geven op dezelfde wijze als de afgelopen twee jaar. Elk college heeft een eigen inbreng en bereidt (een deel van) deze zondag voor, met het oog op bovenstaande thema. De startzondag ziet er als volgt uit:

- 09.30-10.00; koffiedrinken voor de dienst 
- 10.00-11.00; kerkdienst 
- 11.00-12.00; na een bakje koffie activiteit na de kerkdienst 
- 12.00-13.00; lunch na de activiteit en afsluiting van deze startzondag

De regie voor deze startzondag is in handen van de Centrale Jeugdraad (CJR). Als u/je vragen of opmerkingen hebt kun je uiteraard bij de CJR terecht.
U/jij bent van harte uitgenodigd!

PS. Voor de lunch op zondag 23 september kan men zich tot 17 september nog aanmelden.

JAN
22
19.00 uur | Catechisatie avond | Liudgertsjerke
Voor jongelui van 12 t/m 17 jaar.

JAN
24
Groothuisbezoek


JAN
27
Kindernevendienst en oppas


JAN
29
Groothuisbezoek


JAN
30
20.00 uur | Bijbelkring
Gespreksonderwerp: Psalm 77

Diensten
JAN
20
09.30 uur | St. Martinustsjerke | Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. E. van de Veer

JAN
27
09.30 uur | Liudgertsjerke | Heilig Avondmaal | Kindernevendienst
Ds. E. van de Veer

FEB
03
09.30 uur | St. Martinustsjerke
Ds. W.A. Roskam (Lexmond)