Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
NOV
05
Oproep namens de Liturgiecommissie
Wij willen graag een gelegenheidskoor oprichten om dan onze medewerking te verlenen aan de dienst op 1e Kerstochtend
Nu wij alweer midden in de herfst zitten willen wij alvast een oproep doen voor kerst.

Wij hebben als gemeenteleden de musical "Op Syk Nei Judas" beleefd met elkaar. Hoe mooi is het om met elkaar te zingen. Zo kwamen we op het idee om dit o.l.v. Rigt Wiersma weer te doen, Ilse Terpstra wil ook haar medewerking verlenen op de dwarsfluit.

De repetitieavond zal op dinsdag- of woensdagavond gehouden worden. U kunt zich opgeven bij dit emailadres: rommiebouma1962@gmail.com
of via de volgende telefoonnummers: 0652584861 of 0518412272.

Geeft u dan ook aan uw voorkeursavond aan zodat we kunnen kijken zien op welke avond de meeste mensen kunnen.

De Liturgiecommissie.

SEP
11
Startzondag 23 september
‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018.
‘Bijna alle plaatselijke gemeenten beginnen het nieuwe kerkenwerkseizoen in september met een startzondag. De dienstenorganisatie reikt daarvoor dit jaar het thema ‘Een goed gesprek’ aan. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en buren wellicht. ‘Een goed gesprek’ is het thema voor de startzondag op 23 september 2018. Vrijwel iedere gemeente viert de start van het nieuwe kerkenwerkseizoen op een zondag in september…’

Wij als PKN Ferwert gaan deze zondag ook weer invulling geven op dezelfde wijze als de afgelopen twee jaar. Elk college heeft een eigen inbreng en bereidt (een deel van) deze zondag voor, met het oog op bovenstaande thema. De startzondag ziet er als volgt uit:

- 09.30-10.00; koffiedrinken voor de dienst 
- 10.00-11.00; kerkdienst 
- 11.00-12.00; na een bakje koffie activiteit na de kerkdienst 
- 12.00-13.00; lunch na de activiteit en afsluiting van deze startzondag

De regie voor deze startzondag is in handen van de Centrale Jeugdraad (CJR). Als u/je vragen of opmerkingen hebt kun je uiteraard bij de CJR terecht.
U/jij bent van harte uitgenodigd!

PS. Voor de lunch op zondag 23 september kan men zich tot 17 september nog aanmelden.

NOV
22
Ontmoeting en verdieping rond geloofsopvoeding

“It takes a church to raise a child”
Aanvang: 20.00 uur

NOV
23
Orgelconcert Gerwin van der Plaats
St. Martinustsjerke 20.00 uur

NOV
23
Us Honk 18+


NOV
23
09:30 | Vrouwengespreksgroep


NOV
27
19.00 uur | Catechisatie avond | Liudgertsjerke
Voor jongelui van 12 t/m 17 jaar.

Diensten