Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
JAN
21
Peuter/Kleuterkerk 26 januari
Op zondagmiddag 26 januari is er Peuterkerk in de Liudgertsjerke te Ferwert om 16.00 uur. Voor Peuters en kleuters van 1 tot 6 jaar. We vieren in de kring het geloof samen met hen en hun ouders en/of grootouders.
Korte viering, waarbij de kinderen welkom worden geheten door Chris, de dominee-beer.
Spelenderwijs krijgt het geloof zo een plek in het leven van de kleintjes. Zij horen ook bij God.

De peuters en de kleuters hoeven niet de hele tijd stil te zitten, maar mogen meedoen met het verhaal en meevieren.

Het verhaal zal dit keer gaan over: Jona      
God vraagt Jona om naar Nineve te gaan.
Jona gaat met de boot.
Het gaat waaien, het stormt op zee.
Jona valt in het water.
De walvis neemt Jona mee.
De walvis brengt Jona aan land.

Voor de ouders en de peuters: Neem een rugzak mee om op reis te gaan als peuter/kleuter.

De volgende keer in dit seizoen is:
29 maart 2020   16.00 uur – Peuter/Kleuterkerk  in de Martinustsjerke te FerwertJAN
21
Bingo in 't Anker. Aanvang 19.30 uur.
Heeft u nog prijzen voor de Bingo beschikbaar dan deze graag brengen voor woensdag 12 februari bij Sara Metzlar, Prof. Heijmansstraat 14 tel. 412261 of Rommie en Leffert van der Veen, Havenstraat 14 tel. 412272. De opbrengst is voor het Orgelfonds.

JAN
29
Bijbelkring 'openbaring van Johannes'
20.00–21.30 uur | Openbaring 17-18 | Liudgertsjerke

FEB
05
Jeugdalpha vanaf 12 t/m 17 jaar
19.00 tot 20.00 uur | de pastorie, Hoofdstraat 4

FEB
12
Bijbelkring 'openbaring van Johannes'
09.45 – 11.15 uur | Openbaring 19: 1 - 20:10 | Liudgertsjerke

FEB
14
Bingo in 't Anker. Aanvang 19.30 uur.


FEB
26
Bijbelkring 'openbaring van Johannes'
20.00–21.30 uur | Openbaring 21-22 | Liudgertsjerke

Diensten
FEB
02
09.30 uur | St. Martinustsjerke
Ds. M.W. Mazereeuw (Marrum)

FEB
09
09.30 uur | Liudgertsjerke | Inloopdienst | Kindernevendienst
Ds. D. Scheurs (Hogebeintum) | Vanaf 9 uur staat de koffie klaar