Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
NOV
28
Kerstworkshop 17 december

De voorbereidingen voor onze 3e musical zijn alweer wat opgestart en dus
willen we alvast weer gaan sparen voor het bekostigen van de nieuwe musical!

Op dinsdag 17 december wordt er een kerstworkshop georganiseerd en gaan
we onder leiding van Hammy Winkel een festoen maken op een luikje.

We beginnen om 19.30 in het Anker.De kosten zijn €22,50 p.p. inclusief
materiaal, koffie/thee met versnapering.

Graag wel even een tangetje meenemen!

Je kunt je voor 10 december a.s.opgeven bij Ida Hiemstra:

via tel nr 06-23676914 of via de mail naar he.hiemstra@planet.nl

OKT
27
Zondag 3 november ‘19 Jeugddienst 16.00u
In de Liudgerkerk, met als gastspreker John Meijerink
"Kinderen zijn 'change makers'. Maar alleen als ze bevrijd zijn uit alle vormen van armoede en de mogelijkheid krijgen om hun plek in Gods Koninkrijk te ontdekken." Sinds september 2018 is John relatiemanager bij Compassion. Daarnaast spreekt hij regelmatig in kerken en adviseert kerken over gemeenteontwikkeling en het samenbrengen van generaties. Voor Jong en Oud.


DEC
11
Bijbelkring 'openbaring van Johannes'
20.00–21.30 uur | Openbaring 7 en 8: 1-5 | Liudgertsjerke

DEC
12
Kerstmaaltijd (17.00 uur – 19.00 uur Liudgertsjerke)


DEC
13
Us Honk 16+


DEC
17
Kerst workshop (19.30 uur in “it Anker“)
We beginnen om 19.30 in het Anker.De kosten zijn €22,50 p.p. inclusief materiaal, koffie/thee met versnapering. Graag wel even een tangetje meenemen!
Je kunt je voor 10 december a.s.opgeven bij Ida Hiemstra:
via tel nr 06-23676914 of via de mail naar he.hiemstra@planet.nl

DEC
19
Kinderkerstfeest (19.00 uur cbs “Op Streek“)


Diensten