Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
OKT
27
Zondag 3 november ‘19 Jeugddienst 16.00u
In de Liudgerkerk, met als gastspreker John Meijerink
"Kinderen zijn 'change makers'. Maar alleen als ze bevrijd zijn uit alle vormen van armoede en de mogelijkheid krijgen om hun plek in Gods Koninkrijk te ontdekken." Sinds september 2018 is John relatiemanager bij Compassion. Daarnaast spreekt hij regelmatig in kerken en adviseert kerken over gemeenteontwikkeling en het samenbrengen van generaties. Voor Jong en Oud.


OKT
27
Zaterdag 9 november van 9.00-12.00 uur boekenmarkt in de Liudgertsjerke
Entree € 1 inclusief koffie/ thee.
Naast een verloting met leuke prijzen verkopen we ook pennen, kaarten, jam, courgettes enz.
Voor € 5.00 kunt u een liter snert van Slagerij Schreiber mee naar huis nemen.
Inleveren boeken is op vrijdag 8 november van 13.00-16.00 uur.
U bent van harte welkom.

NOV
17
Peuterkerk


NOV
20
Jeugdalpha vanaf 12 t/m 17 jaar
19.00 tot 20.00 uur | de pastorie, Hoofdstraat 4

NOV
22
Us Honk 16+


NOV
24
Kindernevendienst / kinderoppas


NOV
27
Bijbelkring 'openbaring van Johannes'
09.45 – 11.15 uur | Openbaring 6 | Liudgertsjerke

Diensten