Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Ferwert.
 

We informeren u langs deze weg graag over onze gemeente, activiteiten en jeugdwerk. Heeft u na het bekijken van onze website nog vragen, neem gerust contact met ons op.


De Protestantse Gemeente te Ferwert is een bloeiende gemeente met ruim 1.000 leden. De gemeente ziet het als missie om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken bij de mensen, van welke achtergrond dan ook, en hen te begeleiden op de weg van het geloof.
 
Wij willen, door de kracht van Gods liefde, een toegankelijke, warme en betrokken gemeenschap zijn.
De Bijbel is als het Woord van God bron en richtsnoer voor heel ons gemeente zijn.
 

Nieuws
MRT
13
Paasworkshop
De avond staat gepland op woensdag 10 april, aanvang 19.30, in de Liudgertsjerke.
Net als de afgelopen jaren willen we dit jaar weer graag een paasworkshop organiseren, onder leiding van Hammy
 
De avond staat gepland op woensdag 10 april, aanvang 19.30, in de Liudgertsjerke. De kosten voor deze workshop zijn €20,- waarvan €5,- voor Malin is
 
Jullie kunnen je opgeven tot 3 april bij Ida Hiemstra via de mail: idahiemstra62@gmail.com of telefoon: 0623676914
 
Groetjes IdaFEB
26
Potgrond (16 maart) en Violenactie (23 maart)

Zaterdag 16 maart komen we vanaf 9.30 uur bij u langs voor de verkoop van Potgrond.
 
Zaterdag 23 maart is er een nieuwe actie: violen-actie

Van 10.00-13.00 uur verkoop violen in diverse kleuren op het plein bij de Liudger Tsjerke, Hegebeintumerdyk 5.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u uw bestelling doorgeven aan Johannes Stelpstra telefoon 412443.

We brengen de violen desgewenst bij u thuis.

MRT
18
Gebedskring in huize Wildeboerstraat 3


MRT
23
Violen actie | Zaterdag 23 maart
Zaterdag 23 maart is er een nieuwe actie: violen-actie Van 10.00-13.00 uur verkoop violen in diverse kleuren op het plein bij de Liudger Tsjerke, Hegebeintumerdyk 5.
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u uw bestelling doorgeven aan Johannes Stelpstra telefoon 412443.

We brengen de violen desgewenst bij u thuis.

MRT
24
Kindernevendienst en oppas


APR
05
Kerkcafe (12 – 17 jaar)


APR
05
Us Honk (18+)


Diensten
MRT
24
09.30 uur | Liudgertsjerke | Doopdienst | Kindernevendienst en kinderoppas
Ds. E. van der Veer

MRT
31
09.30 uur | St. Martinustsjerke
Ds. W.H. van Boeien, Ter Aar

APR
07
09.30 uur | St. Martinustsjerke
Ds. E. van der Veer