(door Johannes van Dijk)

Bij het nalopen van de kerkvoogdij rekeningen uit de achttiende  eeuw van de Ferwerter kerk komt men allerlei interessante gegevens tegen...... LEES MEER