(Door Johannes van Dijk)

Op 'de wandeling' rond de Sint Martinustsjerke zijn zogenaamde grafgedichten geplaatst..........  LEES MEER

 

 

(door Johannes van Dijk)

Wie hadden het eigenlijk voor het zeggen in de kerk van Ferwert in de achttiende eeuw ? Het antwoord is niet moeilijk,....... LEES MEER

(Door Johannes van Dijk)

Wanneer toeristen ’s middags rond twee uur op het Vrijhof  in Ferwert wandelen, wordt vaak de vraag gesteld: waarom luiden de klokken ? Is er een begrafenis ? Nee,  wordt dan verteld, de klokken..........  LEES MEER

 

 

(door Johannes van Dijk)

Bij het nalopen van de kerkvoogdij rekeningen uit de achttiende  eeuw van de Ferwerter kerk komt men allerlei interessante gegevens tegen...... LEES MEER